Program / Schedule

Dzień 1. |

 • BLOK 1
 • Miejsce: Aula w Urzędzie Marszałkowskim
  Piłsudskiego 40, Szczecin
 • Rejestracja na kongres i powitalna kawa
 • Oficjalne rozpoczęcie VI Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus
 • Krzysztof Miruć - wykład inaugurujący
 • dr Natalia Marciniak-Madejska - Projektowanie uniwersalne jako nowa kompetencja w biznesie
 • Przemysław Kazaniecki - Ogrody Śródmieście
 • Tomasz Swaczyna - O idei Metasy i sztuce NFT
 • Rafał Bajena - Sektor audiowizualny dla rozwoju regionu
 • Marcin Makaj - Świadome projektowanie niezależnych gier komputerowych
 • PRZERWA KAWOWA
 • Meike Zeigler - The Power of Creatuals (Siła Creatuals)
 • Michał Mioduszewski - Energia współtworzenia. Zdarzenia artystyczne graniczące z cudem
 • Iza Rutkowska - Projektowanie wspólnotowe na podstawie rewitalizacji Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców
 • Panel Komponowanie wspólnotowości, czyli sztuka jako instrument projektowania opartego na współtworzeniu
  Prowadzenie: dr Karolina Izdebska
  Goście: Iza Rutkowska i Michał Mioduszewski
 • Nina Backman - A Million Trees to Finland (Milion drzew dla Finlandii)
 • Rene Holm - How companies can challenge employees and visitors (Jak firmy mogą stawiać wyzwania pracownikom i gościom)
 • PRZERWA LUNCHOWA
 • BLOK 2
 • Daniel Czapiewski - Czy wiesz, że w Szczecinie powstają rozwiązania IT, z których korzysta cała Polska, Europa, Świat? Prezentacja największych i najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych przez firmy członkowskie Klastra IT i nie tylko.
 • Rozstrzygnięcie konkursu "How to grow?". Prezentacja szczecińskich, innowacyjnych firm
 • dr hab Aurelia Mandziuk - Szczecin jako laboratorium edukacji
 • Panel dyskusyjny Rozwój przemysłu sektora kreatywnego
  Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska
 • Martin Q Larsson - The synergies of Cross Innovation (Synergie cross innowacji)
 • PRZERWA KAWOWA
 • Panel dyskusyjny Innowacyjni, Kreatywni, Nowocześni Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego
  Goście: Małgorzata Kowcun, Wasted Couture, dr hab. Olga Kiedrowicz-Świtalska, Foonka
 • Paprocki & Brzozowski - wykład zamykający
 • Wernisaż malarstwa NFT Rene Holm’a Karoliny Dryps i Kacpra Zielińskiego.
  Bankiet z muzyką na żywo
 • *agenda może ulec zmianie

Dzień 2. |

 • WARSZTATY
 • 1. Skąd się biorą dobre pomysły? - warsztat z prowadzenia procesów innowacyjnych
  Prowadzące: Grażyna Nowicka & Monika Bakalarska
  Miejsce: Dom Skandynawski, Monte Cassino 6, Szczecin
 • 2. Utkane Emocje
  Prowadząca: Renata Ramola
  Miejsce: Dom Skandynawski, Monte Cassino 6, Szczecin
 • 3. Sztuka a NFT
  Prowadzący: Tomasz Swaczyna
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 4. How to build your own Miniforest?
  warsztaty w języku angielskim
  Prowadząca: Nina Backman
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 5. Kreatywność bez ograniczeń
  Prowadzące: Grażyna Nowicka & Monika Bakalarska
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 6. Creatual design workshop
  warsztaty w języku angielskim
  Prowadząca: Meike Zeigler
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • Wernisaż “50 twarzy piękna”


  środa 08.06.2022 godz. 17:00
  Kuratorzy: dr Agnieszka Pawłowska, dr Mariusz Szajda
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych,
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • What’s next: rozmowa o dizajnie. Wieczór w Trafostacji sztuki.


  czwartek 09.06.2022 godz. 18:00
  Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska, Agata Kiedrowicz
  Miejsce: TRAFO Trafostacja Sztuki, Świętego Ducha 4, Szczecin
 • Nina Backman - performance Silence Meal


  czwartek 09.06.2022 godz. 20:00
  Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
  Nina Backman - performance Silence Meal
  (wydarzenie zamknięte, na zaproszenie)

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązują zapisy.

EN

Day 1. |

 • BLOK 1
 • Place: Assembly Hall in Marshal's Office
  Piłsudskiego 40, Szczecin
 • Official opening of the 6th International Creative Congress Design Plus
 • Krzysztof Miruć - opening lecture
 • Natalia Marciniak-Madejska, PhD - Universal design as a new competence in business
 • Przemysław Kazaniecki - Downtown Gardens
 • Tomasz Swaczyna - Idea of Metasy and the Art of NFT
 • Rafał Bajena - Audiovisual sector for the development of the region
 • Marcin Makaj - Conscious design of independent computer games
 • COFFEE BREAK
 • Meike Zeigler - The Power of Creatuals
 • Michał Mioduszewski - Energy of co-creation. Artistic events bordering on the miraculous
 • Iza Rutkowska - Community Design on the basis of revitalization of the All Inhabitants' Backyard
 • Panel Composing community, or art as an instrument of co-creative design
  Moderated by Karolina Izdebska, PhD
  Guests: Iza Rutkowska and Michał Mioduszewski
 • Nina Backman - A Million Trees to Finland
 • Rene Holm - How companies can challenge employees and visitors
 • LUNCH BREAK
 • BLOCK 2
 • Daniel Czapiewski - Did you know that in Szczecin IT solutions are created that are used by the whole of Poland, Europe and the world? Presentation of the largest and most innovative projects implemented by IT Cluster member companies and others.
 • Settling the contest "How to grow?". Presentation of innovative companies from Szczecin.
 • Aurelia Mandziuk Ph.D. - Szczecin as a laboratory of education
 • Panel discussion Development of creative industry
  Moderated by Magdalena Małachowska, PhD
 • Martin Q Larsson - The synergies of Cross Innovation
 • COFFEE BREAK
 • Panel discussion Innovative, Creative, Modern Entrepreneurs from Western Pomerania.
  Guests: Małgorzata Kowcun, Wasted Couture, Olga Kiedrowicz-Świtalska, PhD, Foonka
 • Paprocki & Brzozowski - closing lecture
 • Vernissage of paintings by NFT: Rene Holm, Karolina Dryps, Kacper Zieliński.
  Banquet with live music
 • * The schedule might be changed

Day 2. |

 • WORKSHOPS
 • 1. Where do good ideas come from? - workshop on leading innovation processes
  Trainers: Grażyna Nowicka & Monika Bakalarska
  Place: Scandinavian House, Monte Cassino 6, Szczecin
 • 2. Woven Emotions
  Trainer: Renata Ramola
  Place: Scandinavian House, Monte Cassino 6, Szczecin
 • 3. Art and NFT
  Trainer: Tomasz Swaczyna
  Place: INKU Creative Industries Incubator,
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 4. How to build your own Miniforest?
  workshop in English
  Trainer: Nina Backman
  Place: INKU Creative Industries Incubator
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 5. Creativity without limits
  Trainers: Grażyna Nowicka & Monika Bakalarska
  Place: INKU Creative Industries Incubator
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • 6. Creatual design workshop
  warsztaty w języku angielskim
  Trainer: Meike Zeigler
  Place: INKU Creative Industries Incubator
  al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

SIDE EVENTS

 • "50 faces of beauty" Vernissage


  Wednesday 08.06.2022 godz. 17:00
  Moderated by: Agnieszka Pawłowska, PhD, Mariusz Szajda, PhD
  Place: INKU Creative Industries Incubator, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
 • What's next: conversation about design. Evening in Trafostacja Sztuki.


  Thursday 09.06.2022 godz. 18:00
  Moderated by: dr Magdalena Małachowska, Agata Kiedrowicz
  Place: TRAFO Trafostacja Sztuki, Świętego Ducha 4, Szczecin
 • Nina Backman - performance Silence Meal (by invitation)


  Thursday 09.06.2022 godz. 20:00
  Place: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
  Wkrótce więcej informacji.

All events are free, registration is required.